ÚČETNICTVÍ - DANĚ - MZDY - PORADENSTVÍ
s vámi od roku 2003

O SPOLEČNOSTI

Marienservis je účetní a poradenskou společností. Nabízíme služby v oblasti daňového a účetního poradenství, mzdového účetnictví, vedení finančního účetnictví a komplexního poradenství více než 16 let. Společnost vznikla přeměnou fyzické osoby, která podnikala v této oblasti již více než 16 let.

Společnost Marienservis s.r.o. pro své klienty provádí vedení účetnictví podle přesně určených potřeb a konkrétních požadavků našeho klienta. Více než 16 let zpracováváme našim klientům  jejich účetnictví, zpracování mezd, daňovou evidenci, zastupujeme naše klienty při jednání s orgány státní správy. A znovu a znovu se setkáváme s problémem neznalosti problematiky. My sami věnujeme velkou energii na to, abychom dokázali postřehnout všechny každoroční změny a správně je aplikovali do naší práce pro naše klienty.

Od září 2019 spolupracuje naše obchodní korporace jako poskytovatel odborné praxe žáků pro studijní obor "obchodní akademie" se střední školou - Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, příspěvková organizace.

Prostřednictvím našich zaměstnanců poskytujeme služby klientům z celé České republiky a umožňujeme tak efektivně řešit problematiku .

Okruh našich nabízených služeb zahrnuje:

  • účetní a daňové poradenství

  • finanční účetnictví

  • daňová evidence

  • personální a mzdovou agendu

  • zastupování a podporu při finančních, pojistných a jiných kontrolách

  • zprostředkování auditu

 

OCHRANNÉ ZNÁMKY

Xerox Scan_21022020095708.jpgOchranná značka marienservis a logo marien_1_B.jpg (dále jen "Ochranné známky") zobrazené na internetových stránkách www.marienservis.cz jsou registrovanými Ochrannými známkami ve vlastnictví obchodní korporace Marienservis s.r.o..

Nic uvedené na těchto internetových stránkách by se nemělo vykládat jako nepřímé, zákonné či jiné udělení licence nebo práva na užívání ani jedné Ochranné známky bez písemného svolení obchodní korporace Marienservis s.r.o.

Užívání Ochranných známek uvedených na stránce nebo užívání jakéhokoliv jiného obsahu těchto internetových stránek je zakázáno.

 

ČLENSTVÍ V HOSPODÁŘSKÉ KOMOŘE ČESKÉ REPUBLIKY

Xerox Scan_23062020122820.jpgHospodářská komora České republiky je nejsilnější organizací, která zastupuje podnikatele v České republice a patří mezi nejvýznamnější zástupce podnikatelské sféry u nás. 

Sdružuje 16 000 členů organizovaných v 60 komorách v regionech a ve 124 oborových asociacích a mezi tyto členy patříme i my.

Jsme členem Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje.

 

 

 

OSTATNÍ

Zveřejnění dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích...