ÚČETNICTVÍ - DANĚ - MZDY - PORADENSTVÍ
s vámi od roku 2003

Zveřejnění dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacíchNaposledy změněno: 5. 8. 2020 9:45

Marienservis s.r.o., se sídlem Plzeňská 881/7b, Mariánské Lázně, PSČ 353 01

IČ 26360128, DIČ CZ26360128

Společnost Marienservis s.r.o. byla zapsána ve veřejném rejstříku, který je vedený u Krajského soudu v Plzni.

oddíl C vložka 15321 datum zápisu dne 11.srpna 2003

 

Osoby oprávněné jednat za obchodní korporaci:

statutární orgán: Dana Křelinová, jednatel

dana.krelinova@marienservis.cz

 

prokura: Ing. Tomáš Křelina

tomas.krelina@marienservis.cz