ÚČETNICTVÍ - DANĚ - MZDY - PORADENSTVÍ
s vámi od roku 2003

O SPOLEČNOSTI

MARIENSERVIS je účetní a poradenskou společností. Nabízíme služby v oblasti daňového a účetního poradenství, mzdového účetnictví, vedení finančního účetnictví a komplexního poradenství více než 15 let. Společnost vznikla přeměnou fyzické osoby, která podnikala v této oblasti již více než 20 let.

Společnost Marienservis s.r.o. pro své klienty provádí vedení účetnictví podle přesně určených potřeb a konkrétních požadavků našeho klienta. Více než 15 let zpracováváme našim klientům  jejich účetnictví, zpracování mezd, daňovou evidenci, zastupujeme naše klienty při jednání s orgány státní správy. A znovu a znovu se setkáváme s problémem neznalosti problematiky. My sami věnujeme velkou energii na to, abychom dokázali postřehnout všechny každoroční změny a správně je aplikovali do naší práce pro naše klienty.

Prostřednictvím našich zaměstnanců poskytujeme služby klientům z celé České republiky a umožňujeme tak efektivně řešit problematiku .

Okruh našich nabízených služeb zahrnuje:

  • účetní a daňové poradenství
  • finanční účetnictví
  • daňová evidence
  • personální a mzdovou agendu
  • zastupování a podporu při finančních, pojistných a jiných kontrolách
  • zprostředkování auditu

Zveřejnění dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích...